Valeo added Twitter Facebook Youtube Dailymotion
HOTLINE
HOTLINE

E-MAIL
Polityka Ochrony Danych

Polityka ochrony danych osobowych

Firma Valeo Service Eastern Europe Sp.z o.o. (VSEE) dziękuje za odwiedzenie infolini VSEE oraz strony internetowej www.valeoservice.com oraz za zainteresowanie naszymi produktami.

Valeo ceni Państwa prywatność

VSEE szanuje prawo do prywatności wszystkich osób korzystających z Infolinii oraz odwiedzających stronę internetową i deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane, jako ściśle poufne. Bezpieczeństwo wszystkich danych oraz ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych są dla VSEE bardzo ważnym aspektem, który uwzględniamy we wszystkich procedurach w naszym przedsiębiorstwie. Dane osobowe podane podczas Państwa wizyty na naszej infolinii oraz pobrane podczas wizyty na stronie przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane w celu dostarczenia oraz ulepszenia oferowanych przez VSEE produktów oraz usług. Podczas Państwa wizyty na Infolinii VSEE, zostaną Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Pozostałe dane osobowe będą zapisywane jedynie w przypadku dobrowolnej zgody na udostępnienie ich nam przez Państwa, np. przy procedurze rejestracji, przy wypełnianiu ankiety lub w celu realizacji umowy.

Zasady i cele wykorzystania oraz przekazywania danych osobowych

VSEE wykorzystuje Państwa dane osobowe w celach:
  • administrowania infolinią bądź stroną internetową,
  • zarządzania danymi klientów,
  • przeprowadzania ankiet na temat produktów,
  • przeprowadzania akcji marketingowych - każdorazowo w wymaganym zakresie.
VSEE zapewnia, iż bez Państwa zgody nie będzie sprzedawać, wynajmować ani przekazywać osobom trzecim, nie wchodzącym w skład Grupy Valeo, informacji uzyskanych w toku korzystania z Infolinii Valeo Service Eastern Europe. Pobieranie, względnie udostępnianie danych osobowych osobom trzecim, instytucjom państwowym i odpowiednim władzom może nastąpić wyłącznie w ramach obligatoryjnych przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo

VSEE podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę znajdujących się w naszym posiadaniu danych Państwa przed manipulacją, ujawnieniem, zniszczeniem, utratą, bądź udostępnieniem ich osobom niepowołanym.

Możliwość wyboru

Chcielibyśmy, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach, jak również do celów ankietowych. Udział Państwa w tego typu akcjach jest całkowicie dobrowolny. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na uczestnictwo w nich, możecie w każdej chwili przekazać nam swoją decyzję, abyśmy mogli odpowiednio zabezpieczyć Państwa dane.

Kontakt

Zapytania, reklamacje i wnioski o aktualizację przetwarzanych danych osobowych należy kierować pod adresem mailowym:

valeo@valeo.com.pl

bądź

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
ul.Wołoska 9A,
02-583 Warszawa, Polska

W przypadku, gdybyśmy pomimo naszych starań dysponowali nieprawidłowymi danymi Państwa, na Państwa żądanie dokonamy stosownych poprawek.