Valeo added Twitter Facebook Youtube Dailymotion
HOTLINE
HOTLINE

E-MAIL
Polityka Ochrony Danych

Formularz kontaktowy

Kontakt
Imię
Nazwisko
Firma/nazwa warsztatu
Adres e-mail
Kraj
W przypadku numeru stacjonarnego podaj także numer kierunkowy:
Telefon
Ulica
Kod
Miasto
Opis problemu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 9a zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach udzielenia pomocy technicznej. Jestem świadom, iż administratorem moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych, Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 9a, materiałów reklamowych i marketingowych (w szczególności materiałów informacyjnych, biuletynów, newsletterów itp.) dotyczących dystrybuowanych przez Spółkę towarów handlowych.